ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ਜੋ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥
Offer your prayers to Him, who shall unite you with the Creator.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੰਡਾਰੁ ॥
The True Guru is the Giver of the Naam; His Treasure is perfect and overflowing.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੩॥
Forever and ever, praise the One, who has no end or limitation. ||3||

For more posts visit : www.dhansikhi.com

Comments

Popular posts from this blog

Gurbani Quotes – Tudh Bin Duja Nahi Koi